Ontslag op staande voet: dat hoor je natuurlijk liever niet van je werkgever. Misschien weet je de reden van deze beslissing, maar het kan ook als een complete verrassing komen. Ik leg je hier graag uit wat ontslag op staande voet precies is, wat de gevolgen zijn en hoe je tegen dit besluit van je werkgever in kunt gaan. Wil je direct hulp en je ontslag op staande voet aanvechten? Neem dan contact op zodat ik je zo snel mogelijk kan helpen.

Wat betekent ontslag op staande voet?

Als je op staande voet ontslagen wordt, betekent dit dat je contract direct eindigt wegens een dringende reden. Er geldt dan geen opzegtermijn, er is dan geen tussenkomst van het UWV of de kantonrechter en ook krijg je dan meestal geen WW-uitkering.

 

Wanneer kun je ontslag op staande voet krijgen?

Vanwege de ingrijpende gevolgen ervan, kan een werkgever je niet zomaar op staande voet ontslaan. Er moet echt een zeer dringende reden zijn om zo je contract te beëindigen. Denk hierbij aan een grove belediging van collega’s, diefstal, mishandeling of verduistering. De meest voorkomende redenen van ontslag op staande voet zijn:

 • Werkweigering
 • Vaak te laat komen
 • Ernstige mate van onbekwaamheid
 • Misleiden, liegen of verkeerde informatie verstrekken
 • Schending van de geheimhoudingsplicht
 • Beschadiging
 • Diefstal
 • Drank
 • Drugs
 • Belediging
 • Bedreiging
 • Mishandeling
 • Seksuele intimidatie

Deze redenen kunnen zo ernstig zijn dat de werkgever de arbeidsovereenkomst per direct mag opzeggen. Soms kan dit voor jou als een totale verrassing komen. Het opeten van een product uit de winkel waar je werkt kan al zo’n reden zijn, ook al voelt dit voor jou misschien niet zo. Bepaald taalgebruik dat al je vrienden gebruiken, kan door je werkgever als aanstootgevend of beledigend worden gezien. En vaak te laat komen, ook al werk je dan langer door, kan een reden zijn om je op staande voet te ontslaan.

 

Gevolgen van ontslag op staande voet

Als je op staande voet ontslagen wordt, heeft dit zeer ernstige (financiële) gevolgen. Je raakt direct je baan en inkomen kwijt, maar je hebt meestal ook geen recht op een WW uitkering of een ontslagvergoeding. Daarnaast kan je werkgever, bij een terecht ontslag op staande voet, ook nog eens een vergoeding van jou eisen. Is je arbeidsovereenkomst dus per direct beëindigd, dan loont het zeker de moeite om te kijken of je deze beslissing aan kunt vechten.

 

Wanneer kun je voor bovenstaande redenen geen ontslag krijgen?

Er gelden strenge eisen voor ontslag op staande voet. Zo moet een werkgever het ontslag op staande voet zo snel mogelijk aan je geven en dat even zo snel duidelijk aan je meedelen. Beide moeten dus plaatsvinden direct of zo snel mogelijk na de gebeurtenis waarvoor je ontslagen wordt. De mededeling kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Er kan wel enige tijd voorbijgaan om bijvoorbeeld onderzoek te doen naar het incident, maar dit moet altijd duidelijk aan jou gemeld worden. Houdt een werkgever zich niet aan deze strenge eisen, dan is het goed mogelijk dat je ontslag op staande voet daardoor niet rechtsgeldig is.

 • Denk hierbij aan een situatie waarbij je in het verleden een keer werk hebt geweigerd omdat je het niet bij je werkomschrijving vond passen. Je werkgever heeft er toen niets over gezegd, maar nu het slechter met het bedrijf gaat wil je werkgever dat incident aangrijpen om je per direct te ontslaan. Je werkgever heeft er in die tijd niets over gezegd, dus mag dat in dit geval niet gebruikt worden als reden voor ontslag op staande voet.

Ook kan een opeenstapeling van redenen die op zichzelf staand geen reden zijn tot ontslag, in beginsel geen geldige reden tot ontslag zijn.

 • Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij je een keer te laat komt en je een keer vergeet af te melden bij ziekte. Deze situaties zijn los van elkaar onvoldoende reden om je op staande voet te ontslaan.

Denk je dat je onterecht op staande voet ontslagen bent? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op zodat ik je kan bijstaan. Ook als je weet dat er een geldige reden was voor je ontslag, kan ik je helpen om te kijken of het ontslag op staande voet omgezet kan worden naar een mildere regeling, bijvoorbeeld met recht op een WW-uitkering.

 

Ontslag op staande voet transitievergoeding

Kun je aanspraak maken op een transitievergoeding als je op staande voet ontslagen bent? Het is mogelijk, maar er zijn een paar voorwaarden aan verbonden. Zo moet je twee jaar of langer in dienst zijn, zij het dat deze eis op 1 januari a.s. vervalt. Een andere voorwaarde is dat je ontslag op staande voet niet voortkomt uit ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Vooral het laatste punt is soms lastig. Ik help je hier graag bij.

 

Ontslag op staande voet vaststellingsovereenkomst

Als je op staande voet bent ontslagen, kunnen we in ieder geval bekijken of dat in overleg met je werkgever kan worden omgezet in een vaststellingsovereenkomst. Er zal dan moeten worden onderhandeld. Het grootste voordeel van die omzetting is dat je je kans op een WW-uitkering vergroot. Daarnaast zijn er misschien ook nog andere voordelen uit te slepen, zoals:

 • Inachtneming van de opzegtermijn
 • Vrijstelling van werk met behoud van loon
 • een ontslagvergoeding
 • vergoedingen of afspraken met betrekking tot een volgende baan

Wat  haalbaar is hangt af van de omstandigheden. Over een ontslagvergoeding en de hoogte ervan kunnen partijen onderling afspraken maken in de overeenkomst. Ik kijk daarom graag samen met jou naar je situatie om het optimale resultaat voor je te behalen.

Bij een vaststellingsovereenkomst wordt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Je hoeft dan niet naar een kantonrechter of de UWV.

Over Daniel van der Beek

Ik ben gespecialiseerd in onder andere arbeidsrecht, waarbij ik je graag bijsta bij het begin en einde van arbeidsrelaties. Denk hierbij aan ontslag op staande voet, maar ook bij arbeidsconflicten, arbeidsvoorwaarden en ziekte en re-integratie. Lees hier meer over arbeidsrecht en hoe ik je daarbij kan helpen. Je kunt ook direct contact opnemen; een gratis, kort kennisgesprek is zeker mogelijk.